Trang chủ xs Quả báo là gì? Có những loại quả báo nào trong kiếp nhân sinh

Quả báo là gì? Có những loại quả báo nào trong kiếp nhân sinh

Có lẽ bạn chưa biết quả báo là một trong các nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo là: Có luân hồi tất có nhân quả, hai việc ấy vốn liên tục nhau. Phật dạy: “Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được, con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa

Xưa dạy, kiếp trước đã làm điều gì xấu với ai, lừa lọc ai, thậm chí đoạt đi sinh mệnh của ai, thì đều phải hoàn trả. Kiếp này không trả hết thì sau lúc xuống địa ngục, chịu cảnh giày vò, đau đớn khôn xiết, rồi cuối cùng vẫn phải đầu thai làm trâu làm ngựa trả nợ người ta.

Nhiều người nghĩ đó là chuyện tâm linh huyền hoặc, nhưng những trường hợp báo ứng nhãn tiền quả thực là kể không hết được.

Những sự buồn bực, phiền não khi nhiều, khi ít đó, có khi vừa giải quyết xong thì chuyện khác lại đổ ập tới khiến cho người trong cuộc đã khổ ngày lại càng khổ thêm. Đa phần khi gặp những trường hợp này người ta thường ôm đầu bứt tóc than rằng đang “Trả Nghiệp” hay còn gọi là nhận phải quả báo

quả-báo

Những loại quả báo trong kiếp luân hồi

Có ba loại “báo”:

Hiện báo: Quả báo phải chịu trong đời hiện tại đối với những hành vi mà chúng ta đã gây từ nhiều đời trước hay đời này.

Sinh báo: Quả báo phải chịu trong đời sau do hành động của chúng ta làm trong đời này.

Hậu báo: Qua nhiều đời nhiều kiếp sau khi đủ duyên mới trả quả báo.

Chúng ta hãy lấy thực vật làm ví dụ: Có loại cây trồng vào mùa xuân, mùa thu đã ra hoa kết quả, đây gọi là “hiện báo”. Có loại cây năm nay trồng, sang năm có thể ra hoa kết quả, đây tương đương với “sinh báo”. Còn có loại cây năm nay trồng lại phải đợi nhiều năm sau mới ra hoa kết quả, đây được gọi là “hậu báo”.

Luật nhân quả hồi báo của đạo Phật là một trong những giáo lý chính, mang tính cốt lõi căn bản. Khi sống tạo nhiều nghiệp lành, tích cực tu tâm dưỡng tính thì khi chết sẽ được được tôn lên làm Thánh, hay đầu thai làm người. Khi sống mà chỉ làm điều ác, gieo nghiệp ác thì thác đi nhất định bị đày xuống địa ngục làm ngạ quỷ hay kiếp cầm thú

Con đường để thoát khỏi luân hồi, chuyển sinh, gánh chịu quả báo duy nhất chỉ có tu luyện, tu dưỡng, tích đức hành thiện. Người tu luyện đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng thì khiêu xuất ra khỏi tam giới, ngũ hành, đời đời hưởng phúc báo. Vả nếu không làm được một người tu luyện, hãy cố gắng tích đức, tạo dựng phúc báo đời này cho mình để những kiếp về sau có thể sống trong an lạc.

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau