Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 26/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
899
3006
4462
5122
7880
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
87309
89145
04196
76685
094895
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;9; 2;9; 2; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 2;5; 5; 5; 6;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 19/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
362
6771
9478
5476
8151
39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160
29844
51297
82800
45805
710668
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7; 6; 8; 4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;8; 1;6;8; 2;2;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 12/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
851
6340
7273
3277
8739
55280
39737
19894
58603
12171
33689
87346
22723
72074
43603
00309
647492
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3;9; 3; 7;9; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;3;4;7; 9; 2; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 05/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
767
6837
7572
8765
2707
93594
80337
52171
92868
18887
97016
30933
18456
16016
55622
77677
413022
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 6;6; 2; 2; 3;7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5;7;8; 1;2;7; 7; 4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau