Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 29/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
182
4139
0619
1824
0028
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
25578
03989
32720
91906
370295
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 6;9; 4;8; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 9; 6;8; 2;7;9; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 22/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
090
0799
7180
7162
8382
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
60145
37801
71505
50730
527815
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;5; 5; 6; 2; 1;7; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2; 6;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 15/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
361
4768
3034
4309
5130
95126
35692
11929
49048
75451
71323
85311
10761
21681
07744
08462
671811
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1; 1; 3;6;9; 4; 4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;1;2;8; 1; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 08/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
958
4330
9203
0346
7885
86226
51558
88772
83180
29788
67499
36455
87897
65968
31691
07507
965159
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8;8;9; 8; 2; 5;8; 1;7;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau