Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 19/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
921
1439
8035
8153
3656
99353
54049
73861
54180
97802
38456
19120
25164
84886
17908
51933
543636
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 1; 3;5;6; 9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;3;6;6; 1;4; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 12/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
251
2896
1061
3297
5475
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
82408
10136
23148
16194
884904
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 8; 5; 6;8; 8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1; 5;9; 2; 4;6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 05/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
236
6827
0521
1711
0581
79807
45768
87152
55603
62503
84206
71378
33993
97235
00708
75794
499092
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3;6;7;8; 1; 1;7; 5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 8; 8; 1; 2; 3;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 28/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
380
4353
2971
2900
6534
74220
74049
65810
53906
45549
53278
67371
40655
89852
41502
56660
100360
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 4; 9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5; 1;1;8;