Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 23/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
618
1382
9255
7491
5712
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
50436
52461
02501
55818
013817
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 2;7; 8;8; 6; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;6;9; 4; 2; 1;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 22/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
220
3676
8973
2527
8150
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
03062
71941
75926
83596
517931
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3;6;7; 1; 8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2; 3;6; 6;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 16/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
398
1867
4767
7682
5565
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
30552
71043
47849
58304
855453
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 3; 9; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3; 2;3;5;5;7;7; 2;5; 7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
787
7026
1419
7394
2630
11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512
78413
00001
20984
50877
455321
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 2;3;9; 1; 6; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 3;4;4;7;8; 4;