Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 09/12/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
694
4821
6668
6688
2403
63566
63479
38210
46828
56903
85702
42486
96563
72713
91127
82608
250770
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3; 3; 8; 0; 3; 1; 7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 6; 8; 0; 9; 6; 8; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 02/12/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
173
6448
2251
8462
3005
86921
47712
35478
89255
99640
82574
94095
27598
18917
56817
05402
177256
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 5; 2; 7; 7; 1; 0; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5; 6; 2; 3; 4; 8; 5; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 25/11/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
737
6511
8942
2540
1365
37661
54649
10600
40701
41019
67828
49631
71093
98732
60025
94639
033149
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0; 1; 1; 9; 5; 8; 1; 2; 7; 9; 0; 2; 9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 18/11/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
436
9647
0533
3530
3565
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
31031
71395
81899
08366
701633
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 0; 1; 3; 3; 6; 2; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0; 5; 6; 3; 5; 2; 5; 6; 9;