Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
292
6946
6400
6351
7922
47148
79999
49213
22807
48046
93799
30152
94213
58888
51304
75688
208358
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;7; 3;3; 2; 6;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;8; 8;8; 2;9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 14/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
503
5009
2854
7895
7123
63776
58450
01777
07014
52623
91496
01875
05102
02933
71191
16039
706255
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;9; 4; 3;3; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5; 5;6;7; 1;5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 08/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
917
0429
8704
6880
1827
78391
57151
75209
26176
16516
69565
48859
98065
21526
09657
87671
727772
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;9; 6;7; 6;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;9; 5;5; 1;2; 6; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 07/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
198
0318
9799
9968
9123
60247
83437
22212
05469
37017
07327
70478
59542
63860
52237
13478
947853
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7;8; 3;7; 7;7; 2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 8;9; 8;8; 8;9;