Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 03/10/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
290
2261
2988
7918
5194
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
03385
67397
58133
09709
990337
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 8; 7;9; 1;3;7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5;8; 4;4;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 02/10/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
152
7620
9162
2935
3750
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
23129
82259
62696
59179
887035
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1;9; 5; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;9; 1;2; 1;4;8;9; 4;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 26/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
681
5298
3764
8961
3794
67057
55106
09588
41565
48165
88663
13659
49070
40505
34380
97990
918341
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9; 1;3;4;5;5; 1;8; 4;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 25/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
207
8193
0105
6856
3425
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
59408
97425
48785
34744
404121
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7;8; 1; 1; 5;5;6; 2;6; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 5; 3;4;