Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 16/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
497
4126
8063
5735
2710
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
58039
72198
47396
15548
411316
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 6; 1;5;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 3;3; 9; 3;6;6;7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
141
8249
6002
4555
4684
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
44291
82333
74543
03414
107868
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 4; 1; 3;8; 1;1;3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 2;8; 3;4; 4; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 09/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
623
5611
3801
8714
8572
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
47032
88516
29439
06072
072572
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;4;4;6; 3; 2;2;9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;2;8; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 08/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
912
0860
6307
1058
9628
81901
55625
16442
96032
53280
15552
76322
15680
78253
83270
48377
087150
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 2; 2;5;8; 2; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;8; 7;