Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 21/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
976
7899
9951
4951
1078
92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
33129
45063
16962
55099
392195
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;9; 2;3;5; 6;8; 4;5; 9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 14/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
706
4316
0986
4730
5376
49396
55956
17505
06150
20053
50997
29346
33940
58216
97373
13690
004009
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;9; 6;6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 3;6; 6; 6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 07/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
009
7128
7006
8112
2014
39816
60317
04203
89794
95502
14058
53889
45250
62823
23260
47999
272181
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;6;9; 2;4;6;7; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1; 9; 4;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 31/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
592
6867
6368
2284
0694
98860
64836
09249
68565
07973
46882
02120
04191
32026
41430
43144
956379
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 6; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7;8; 3;9; 2;4; 1;2;4;