Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 28/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
895
7118
5836
3579
9647
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
38883
41659
35311
69724
795143
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 4; 6;7; 3; 7;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9; 2;5;9; 3; 3;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 22/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
668
4106
2753
0889
7770
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
36464
35930
69822
11207
838784
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 2;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3; 4;6;8; 8; 3;4; 9; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 21/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
329
3284
9678
8881
0732
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
66219
90660
63913
41707
052659
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;9; 3;6;9; 9; 2; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4; 4;8; 1;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
105
9998
8533
3437
2331
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
74357
33155
09348
91838
331454
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5; 1;3;7;8; 4;5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 5;7;9; 7; 7; 8;