Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 19/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
767
9065
5944
4900
1821
18007
56740
92328
81731
55677
42532
77035
69328
78984
40343
09937
097605
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 7; 1;8;8; 1;2;5;7; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 7; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 12/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
781
5494
6181
0638
7321
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
42096
68544
40017
45314
497572
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;4;7; 1;4; 1;8; 4;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 7; 1;1; 4;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 05/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
099
7040
7645
3672
6937
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
62250
26880
53981
82805
466735
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 3;7; 5; 7; 4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;7; 1;5;9; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 29/03/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
180
3072
5895
2427
7724
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
85111
35110
69303
14021
945469
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3; 1; 1;4;4;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7;9; 9; 2; 5;