Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 20/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
149
0984
0464
4275
5869
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
38622
35684
53683
33316
920143
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 2; 5;8; 3; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 5; 3;3;4;4; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 13/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
543
2986
2068
8493
9097
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
71340
28694
59630
25510
825912
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 6; 5;7; 3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 8; 2; 6; 3;4;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 06/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
729
2857
7686
8273
8044
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
29179
51400
30339
04798
662001
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;4; 9; 1;4;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 3;9; 6;8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 30/08/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
556
7105
8719
8326
2966
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
75220
62655
79812
21753
249539
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;7; 2;9; 6; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5;6; 6;6; 6; 1;