Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
627
2173
0324
6037
1753
16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
70432
56346
07693
27132
533609
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 8; 4;5;7; 2;2;6;7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4; 3; 8; 3;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 26/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
529
7400
3391
6405
9317
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
81829
86580
57747
57684
761434
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 7;9; 4;9;9; 4; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 5; 4;9; 1;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 20/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
357
6689
9794
2270
4124
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
99936
40669
46852
22977
968527
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 9; 4;7; 7; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 9; 7;9; 6;9; 1;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 19/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
189
1888
3335
7090
3514
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
49017
02898
31296
01306
208763
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 4;7; 5;6; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;3; 9; 8;9; 3;6;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau