Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 06/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
565
5674
0829
8753
3296
51255
70417
21301
55021
07956
38648
89452
45966
87874
61787
95471
043048
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 7; 1;9; 8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5;6; 5;6; 1;4;4; 7; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 29/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
644
6955
9700
2881
9083
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
89516
90868
48582
12281
026335
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;9; 6; 2; 5; 9; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 8;8; 1;1;2;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 22/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
012
8555
6931
4651
8114
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
70852
80495
45716
06270
488771
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;6; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;5;7;9; 4; 1; 6;9; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
653
4144
7453
3778
4772
31453
75881
53629
76906
62822
89562
08110
87576
59290
91263
54200
390800
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;3;3; 2;3; 2;6;8; 1;