Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 29/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
274
2173
3150
7430
8305
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
22963
41205
69973
71215
067158
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;5;5;9; 5; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 3; 3;3;4;8; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 25/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
052
4142
7712
4437
4905
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
10013
06928
47874
01865
908857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 2;3;6; 8; 7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 5; 4;4;8; 4; 2;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 22/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
446
9828
5879
7222
1259
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
54626
34979
68183
37658
388440
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;6;8; 2;5; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9; 4;9;9; 3;5; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 18/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
615
6884
2472
9863
4590
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
15185
27425
38100
39451
640591
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 5;6; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3; 2; 4;5; 1; 9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau