Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 26/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
030
2151
2474
0406
3214
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
51675
56374
07395
69552
350037
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 4;8; 7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;8; 4;4;5; 6; 4;5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 19/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
497
0719
8185
6123
7300
72368
55127
99792
00876
93735
24077
14711
21006
14489
00571
80405
615960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 1;9; 3;7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1;6;7; 5;9; 2;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 12/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
448
2833
5158
6712
6643
66381
45357
88599
84505
73278
07196
10976
60960
46299
73986
95023
879516
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;6; 3; 3; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 6;8; 1;6; 6;9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 05/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
666
0705
6862
3803
2672
89408
00472
70149
74233
09701
96830
89001
61125
79331
27584
25893
893292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;3;5;8; 5; 1;3; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 2;2; 4; 2; 3;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau