Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 28/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
308
1178
7155
9156
2825
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
47970
68530
65910
35048
077788
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 5; 7; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;6;8;8; 3;8; 8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 21/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
592
1624
7910
9824
2892
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
15107
05250
50054
40813
164268
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 3;4; 4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;6;7; 1;8; 2;2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 14/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
487
1976
8206
3100
2347
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
10078
18967
37150
32242
381832
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 7;8; 2; 4;5; 2;6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 6;8; 3;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 07/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
988
9893
5804
9407
8283
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
89403
65945
96835
76555
405776
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;7;9; 2;7; 5; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1; 6; 3;5;8;9; 3;