Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 24/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
633
5761
4213
8699
8126
43387
44456
43373
33939
32567
65010
75665
15751
02213
73791
23220
790813
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;3; 6; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 1;5;7; 3; 7; 1;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 17/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
080
5810
6451
8553
3387
42439
77273
45530
41808
61692
27732
09767
31117
99654
14929
14207
763087
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 7; 9; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;4; 7; 3; 7; 7; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 10/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
741
3914
6841
3648
0930
45814
69385
52121
31220
96543
78640
99267
21223
91180
36616
06105
661092
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4;4;6; 1;3; 1;1;3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 5; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 03/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
852
4224
5358
5571
8440
33674
41793
69079
41066
98513
67873
49480
98788
36481
23413
53732
366980
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3; 4; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;8; 6; 1;3;4;9; 1;8; 3;