Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 22/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
534
5882
1352
6372
5133
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
85275
16154
29333
32786
930093
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3;4;6; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;4;7; 2;5;8; 2;6; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 15/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
290
4644
5353
8693
2263
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
41395
47148
90495
21650
014540
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 7; 4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;7; 1; 7; 3;5;5;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 08/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
711
6183
3545
9672
1248
20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503
06775
49203
56435
83645
941402
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3;3;9; 1; 5;9; 5;5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 2;5;5; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 01/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
430
0922
1276
4182
9953
46777
96999
16461
38726
29057
82289
10610
07141
58747
14720
13842
121302
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 2;6; 1;2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 1; 6;7; 2;9; 9;