Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 02/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
756
3989
6317
3439
2932
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
18870
13515
10259
84670
766838
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;7; 2;8; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;9; 8; 4; 8;9; 4;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 25/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
639
8837
0823
2557
0192
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
08648
95322
34250
02951
721110
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 2;3; 7;7;9; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;7; 8; 2;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 18/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
345
6452
2964
5394
2698
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
82215
09999
11680
03388
919424
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 5; 1;4; 2; 3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;4; 1; 8; 4;5;8;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 11/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
827
6518
0175
4729
3516
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
27033
13204
49256
80464
243185
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8; 6;8; 1;2;7;9; 3;3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 4; 5; 5; 5;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau