Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 30/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
401
3195
9714
1737
8319
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
07307
19087
36566
12551
627606
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 7; 4;9; 8; 7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5;5;6; 6;7;7; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 23/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
937
8579
1886
5944
6430
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
32099
60393
49357
44061
192955
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 5;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 1;1;3; 9; 4;6; 3;7;8;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 16/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
157
8551
8676
7613
8507
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
97098
40581
40496
70731
983396
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;3; 1;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;7;8; 7; 6; 1; 6; 6;8;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 09/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
362
0955
1227
9473
2562
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
46343
70060
56792
02861
130076
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 7; 9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;2;2; 3;6; 6; 1;2;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau