Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 24/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
901
2856
9925
6008
9656
81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965
26846
97207
48334
67972
416230
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7;7;8; 3;5; 4; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;6; 5;5; 2; 9; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 17/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
750
3181
3362
9282
8947
22053
79935
22144
52367
26676
09248
41421
98515
56423
11129
05798
649443
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;3;9; 5; 3; 4;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 2;7; 6; 1;2; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 10/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
387
0373
2403
7908
8155
32668
75408
79297
86321
65777
17649
98261
70784
41488
03002
68064
253227
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;8;8; 1;7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;4;8; 3;7; 4;7;8; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 03/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
093
6049
4067
8466
9651
19228
95815
51769
70109
50028
51101
15313
23610
20996
53937
52447
935354
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 3;5; 8;8; 7; 7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 6;7;9; 3;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau