Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 09/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
590
5974
9533
5388
3690
67860
70570
65178
52720
47394
14738
14307
94844
84680
08401
74098
915430
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 3;8; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 8; 4;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 02/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
272
4377
3051
6707
4926
36973
97892
44229
08980
37326
31650
53524
66957
03300
81009
30856
234272
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;9; 4;6;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;7; 2; 2;3;7; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 26/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
917
3925
4677
9040
5071
52864
71007
47577
60214
19997
75060
08019
89347
10737
08723
99350
742973
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4;7;9; 3;5; 7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1;3; 7;7; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 19/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
934
5031
6056
3920
8958
21867
93861
77360
54999
22996
59511
67031
30277
96249
16270
18424
817660
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 4; 1;1;4; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;8; 1;7; 7; 6;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau