Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số An Giang

kết quả xổ số An Giang XSAG ngày 30/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
411
6715
2223
9285
4749
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
70498
23724
21446
20815
925874
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 1;3;4;5;5; 3;4; 2; 3;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 7; 5; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số An Giang

kết quả xổ số An Giang XSAG ngày 23/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
650
5184
3421
7769
7469
00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394
78205
34039
40960
31779
374911
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1; 4; 1; 5;9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9;9; 2;4;9; 4; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số An Giang

kết quả xổ số An Giang XSAG ngày 16/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
545
1740
9424
6873
4132
78741
21776
78398
52153
25752
42115
18329
49459
83806
63081
11060
324301
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 6; 5; 4;9; 2; 1;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;9; 3;6; 1; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số An Giang

kết quả xổ số An Giang XSAG ngày 09/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
153
7838
0588
6191
2140
81589
97927
01239
68061
70236
56707
12962
12963
31348
07800
82825
717766
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 5;7; 6;8;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;2;3;6; 8;9; 1;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau