Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 01/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
801
0775
4688
6170
2541
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
13524
09020
40890
68534
875870
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 4; 4;5; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 5; 1;4;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 25/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
195
3157
6861
9312
4436
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
22318
01594
77493
15353
658883
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 2;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;8; 1; 9; 3; 3;4;5;5;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 18/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
368
1029
6530
2724
1432
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
10570
99720
71117
03192
699494
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2;7; 4;9; 2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 3;4;8; 2;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 11/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
662
6504
8542
3376
7603
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
46918
55421
34080
65391
452004
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 4;8; 4;8; 1;3; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 2; 6; 1;