Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 29/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
264
9763
2252
0237
6770
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
23554
05877
82332
04390
745635
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2;2;5; 7; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4; 3;4; 7; 1;3; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 22/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
860
4108
1143
4199
5832
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
28368
56703
74936
05401
722904
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;2;3;3;4; 8; 7; 2;2;6; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 5; 7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 15/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
618
0038
0822
8335
2059
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
84706
77896
50109
89520
584855
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;9; 8; 1;2; 5;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5; 9; 3; 6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 08/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
347
3575
0759
3460
6113
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
01726
40177
59775
85420
720209
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 2;2;3; 6;6; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4; 5;5;7;