Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 30/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
442
6098
0725
3382
1652
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
92805
47014
80861
62039
247509
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 4;6;7; 5;7; 9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;5;6; 2; 2;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 23/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
614
4394
2462
0807
5659
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
45508
33441
58739
72304
935249
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;4;7;8; 4; 9; 1;1;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9;9; 2; 4; 7; 4;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 16/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
195
6941
8501
6361
6911
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
41513
56764
75558
16798
249035
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 1;3; 5; 2;5; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1;4;7;9; 1; 5;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 09/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
750
3984
2966
5223
6042
81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995
14806
21096
55604
46311
796730
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 1; 3; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;9; 6; 4;6; 1;5;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau