Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 22/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
080
6249
4602
8428
5776
73010
98180
46107
45813
23245
71645
78301
95023
12292
50677
30970
316288
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;7; 3; 3;8; 5;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 8; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 15/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
118
5492
0537
9420
6690
06392
82088
51055
20283
94658
54356
87734
60215
77024
24787
87394
646144
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8; 4; 4;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;8; 3;7;8; 2;2;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 08/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
299
3780
6463
0610
9276
44277
61792
90304
68261
99135
71435
49587
22308
35386
89586
23694
023147
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8; 5;5; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 6;7; 6;6;7; 2;4;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 01/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
107
2474
5212
6212
3313
05762
95273
00917
05816
18598
69677
14738
71204
31312
36672
44160
852954
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;7; 2;2;2;3;6;7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 2; 2;3;4;7; 8;