Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 14/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
430
8257
9803
2443
4284
38574
44245
48870
87723
71693
58307
59692
66042
54083
31036
97301
402478
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;7; 3; 6; 2;3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 4;8; 3;4; 2;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 07/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
240
3617
4062
1303
2573
76443
71727
48113
31320
94751
91950
37220
17890
89761
00643
04717
535569
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;7;7; 7; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;2;9; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 31/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
806
3008
1451
1399
4659
47667
12951
18384
03317
47157
78019
44199
06396
64197
65562
25042
721159
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 7;9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;7;9; 9; 2;7; 4; 6;7;9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 24/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
971
1253
0348
4470
8537
05116
73402
17333
15507
43905
01439
43415
98606
03845
35670
90578
792585
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5;6;7; 5;6; 3;7;9; 5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;8; 5;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau