Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 17/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
673
2080
0534
7515
5439
63314
74721
21106
99647
29653
00263
48134
17437
17707
64183
64675
640897
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 4;5; 1; 4;4;7;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3; 3;5; 3; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 10/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
980
8592
1907
3084
3948
01079
13477
04274
33167
48878
75773
03236
44669
60850
44168
38488
673725
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 5; 6; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8;9; 3;4;7;8;9; 4;8; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 03/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
064
3690
5242
5926
1253
38629
06690
44205
19463
47378
88354
85578
50152
89741
96207
65854
681147
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7; 6;9; 1;2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;4;4; 3;4; 8;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 26/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
457
8003
1254
3469
8922
49763
79006
85784
74868
77335
97629
69340
33462
09765
00533
81149
022786
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6; 2;9; 3;5; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 2;3;5;8;9; 4;6;