Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 17/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
619
2412
0035
7500
8810
34280
84943
75668
43498
59134
32029
95320
52701
80525
16544
98233
246954
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;9; 5;9; 3;4;5; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 10/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
148
5985
7758
1302
0407
72035
97685
77718
70576
85357
47072
96167
45670
75480
20590
42096
266910
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 8; 5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 7; 2;6; 5;5; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 03/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
674
0968
3718
3391
7208
17822
10383
88467
93623
34386
04237
03148
60580
03217
18484
53649
007973
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 7;8; 2;3; 7; 8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 3; 4; 3;4;6; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 26/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
113
1576
2058
8503
1002
07676
87320
86455
05709
81817
61730
37363
80980
39941
37533
20358
903859
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;9; 3;7; 3; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8;8;9; 3; 6;6;