Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 23/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
187
0883
1231
0501
6434
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
44403
22063
74395
60481
310753
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 8; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3; 4;7; 1;3;7; 3;5;6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 16/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
200
4518
7801
1495
1539
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
97045
57814
41987
50382
284830
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 4;8; 6; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 5; 2;4;7; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 09/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
309
8112
6386
5812
4530
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
62323
28390
63837
67428
060511
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9;9; 1; 2;2;9; 3;8; 7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 1;5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 02/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
854
9131
8264
7820
8827
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
90127
34341
08686
51712
042652
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 7;7; 1;5;6; 1;3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 4; 4;7; 1;6;