Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 13/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
772
7279
6993
1875
0974
16374
63501
95354
43214
16309
32200
57086
55820
18087
30856
56962
654542
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 4; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;6; 2; 2;4;4;5;9; 6;7; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 06/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
783
6160
5084
3285
7173
26876
85257
08143
83726
44835
28011
76552
02796
59332
16990
43500
421628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 6;8; 2;5; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 3;6; 3;4;5; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 29/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
751
7490
3083
5318
9869
14249
72603
77861
52311
16406
77002
90078
56596
53878
89319
28638
408691
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;6; 1;8;9; 8; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;9; 8;8; 3; 1; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 22/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
215
8662
9413
5460
7487
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
27639
34274
22427
33671
336636
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 7; 6; 6;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 2;4;5; 1;4; 7; 5;