Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 13/08/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
833
2672
4021
3211
5349
67529
92089
93249
78482
87931
97542
54350
99179
58981
37836
20804
714939
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1; 1;9; 1;3;6;9; 2;9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;9; 1;2;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 06/08/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
463
9244
0971
0657
6723
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
90659
14717
90185
90412
509325
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;7; 3;5; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9; 3;9; 1;8; 3;5;6; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 30/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
490
6457
4270
7594
1890
36537
79142
82667
61929
11885
90757
70584
95569
80906
83002
00446
274919
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 9; 9; 7; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;7; 7;9; 4;5; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 23/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
659
8190
7656
8836
5038
13794
35165
42833
92959
82827
36853
79762
06614
38016
53856
20167
870019
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6;9; 7; 3;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6;6;9;9; 2;5;7; 4;