Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 13/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
543
9258
6818
3554
7260
49290
29174
74093
00065
25649
76579
19559
07050
77694
68854
45983
091461
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;8;9; 1; 5; 4;9; 3; 3;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 06/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
321
0118
9356
0935
2391
36960
72336
75873
07260
84750
17674
80805
09805
53094
15101
61401
181411
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;5;5; 1; 8; 1; 5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 3;4; 1;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 30/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
857
6860
5479
3111
9758
50640
04974
82750
37466
38407
04054
59383
78570
67408
40721
27290
660752
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 1; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 4;7;8; 6; 4;9; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 23/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
593
3168
5867
3601
6034
46948
63905
36577
57141
64440
56390
72249
23791
92839
80156
51220
805911
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 1; 4;9; 1;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 7;8; 7; 1;3;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau