Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 19/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
347
8222
0948
9255
5626
54114
89021
70602
02900
64760
19102
10019
70156
89950
04615
22376
064460
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2; 4;5;9; 1;2;6; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 12/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
149
7107
0655
9353
3406
93379
74771
19810
03921
85846
57888
12666
66475
38374
61759
99831
509294
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 1; 1; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5;9; 6; 1;4;5;9; 8; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 05/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
534
3358
5333
6551
4806
63900
53094
10137
48535
16881
59084
21192
28075
01306
38082
06026
943256
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6; 6; 3;4;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 8; 5; 1;2;4; 2;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 29/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
469
4785
1425
2866
2993
15803
26946
03110
43949
50795
12934
05471
62802
99254
33224
01972
616142
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 4;5; 4; 2; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 6;9; 1;2; 5; 3;5;