Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 14/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
017
4956
9468
4750
0889
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
81519
25080
95880
89111
042146
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 1;7;9; 6;7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 8; 2;7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 07/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
702
0360
2259
0773
8583
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
97362
53505
83639
08191
109725
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;5; 1;4;5; 1;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2; 1;3; 3;9; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 30/04/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
671
5929
4236
9223
0238
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
24304
83804
31054
40819
599053
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;4; 2;9;9; 3;9; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;4;9; 1; 3;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 23/04/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
46
474
3834
1159
2709
7911
36468
20768
76576
22285
11690
86350
67568
44557
29002
98634
60680
804560
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 1; 4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9; 8;8;8; 4;6; 5;