Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 28/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
376
6314
9399
7271
2070
35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006
91490
05750
41682
69404
507876
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 4; 5;9; 6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;6; 6; 2;9; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 21/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
619
6318
3540
4192
3759
11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005
12995
01038
94154
23491
959823
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 8;9; 3; 7; 4;8; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 1;8; 1;2;5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 14/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
169
0592
5651
6101
4486
95185
14300
09863
84427
69063
90376
52342
31688
88844
74147
14616
629780
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 6; 7; 2;4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3;3;9; 6; 5;6;8; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 07/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
459
1838
6264
8801
6078
16939
52606
83654
86663
20339
20339
45554
67761
78764
40700
55254
827561
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 8;9;9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;4;9; 1; 1;3;4;4; 8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau