Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 22/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
284
6208
7696
1335
4053
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
75877
06144
90965
20476
395251
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 5;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3;9; 5; 6;7;7; 4;6; 6;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 15/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
342
5821
2793
9588
8689
88095
64260
13324
00610
26633
44668
12969
11931
60846
84773
50760
918227
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;7; 1;3; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9; 3; 8;9; 3;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 08/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
23
980
5841
0703
0909
6757
00899
64495
73554
62831
74899
56826
09682
05902
78221
95061
64543
528144
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;9; 1;6; 1; 1;3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 1; 2; 5;9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 01/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
903
4850
0701
8949
4366
61753
85489
92756
80204
28750
08782
94199
40685
31386
76342
07049
627304
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;4; 4; 2;9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 6; 2;5;6;9; 9;