Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 23/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
217
9009
1167
1353
3653
56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215
21663
04760
18672
40726
029023
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6;9; 5;7;8; 3; 6; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;3; 3;7;9; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 16/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
006
6577
5722
6768
3605
61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790
18720
35229
85405
69953
506090
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;5;6; 2;7;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5; 8; 7; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 09/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
598
5526
9314
3544
0800
65493
21522
76764
30271
73391
55846
82570
85797
08435
23907
71929
284521
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4; 1; 2;6;9; 5; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1; 1;3;7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 02/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
170
6518
9177
2071
9808
07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944
36529
50913
16450
60824
672006
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 8; 3;8; 4;9; 1;8; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;7; 2;