Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 29/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
914
5737
6633
5182
0115
63585
07683
53096
63567
93920
44065
00537
41349
72956
46979
90998
200611
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 4;5; 3;7;7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5;7; 9; 2;3;5; 6;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 22/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
175
8799
2069
8725
2990
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
84443
71484
04070
33944
734949
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 4; 5; 7; 3;4;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7;9; 1;5; 4; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 15/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
313
3953
2779
9225
9968
90711
02827
84429
74138
55439
42296
06798
53024
67548
92921
83340
323937
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 1;4;5;7;9; 7; 8;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 8; 9; 6;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 08/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
333
0158
9786
1741
8340
32581
61727
76445
03649
91757
63610
90590
33102
74140
81919
36358
436521
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9; 1; 7; 3; 1;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8;8; 1;6;