Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 11/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
669
0206
6114
5822
8682
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
50400
55097
85576
81313
553973
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 3;4; 2;5; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 9; 3; 4;6; 2;5; 7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 04/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
191
5062
5184
0776
4461
70074
04820
45288
97208
31795
50303
25312
78080
97303
42203
03028
483319
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3;3;8; 2;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 4;6; 4;8; 1;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 28/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
508
2193
7393
0332
3410
64229
13687
32079
00117
84172
67414
24438
28703
18208
15514
65872
252065
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8;8; 4;4;7; 9; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 2;2;9; 7; 3;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 21/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
134
5475
4706
5131
3953
53202
95267
47400
93265
69471
63907
17801
26160
84704
58566
05148
208737
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;4;6;7; 1;4;7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5;6;7; 1;5;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau