Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 01/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
506
5274
2853
8672
6077
12182
87363
82940
20354
97578
73537
58506
48969
22804
05003
78964
840109
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;6;6;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 3;4;9; 2;4;7;8; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 25/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
440
8265
9434
0788
2013
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
10484
99396
29317
37631
469636
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 1;4;6; 6; 6;6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 4;5; 4;8; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 18/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
702
7173
7300
5070
2860
35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580
90454
36437
50528
77078
923678
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 8; 8; 7; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 3;8; 8;8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 11/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
403
3594
0364
2262
3853
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
88532
11413
56595
02052
327646
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3;5; 3;5; 2; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3; 2;4; 3; 2; 1;4;5;5;