Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 20/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
179
7614
0127
8950
4179
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
03671
58819
19835
67754
897706
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 1;1;2;4;9; 7;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1;6;9;9; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 13/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
506
1975
9598
5550
2123
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
34750
01939
92265
58281
186832
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 7; 3; 2; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 5; 2;5; 1; 8;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 06/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
100
0743
0793
7877
7807
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
44785
57365
96787
28563
012022
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;7; 1;2; 6; 3; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5; 7; 3;5;7; 1;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 30/05/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
774
6354
7421
6045
3860
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
60511
31880
80167
81965
863973
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1; 1;8;8; 4;4; 1;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 5;7; 3; 4;