Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 30/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
624
5600
6702
3555
7621
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
80871
42030
87815
45059
917173
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 5;7; 1;4;7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5;5;9; 1;3; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 23/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
916
5353
4275
8964
2067
24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070
84214
10524
14010
65192
111468
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6;7; 4;4; 2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 4;7;8; 5; 4; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 16/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
543
5199
3487
0079
6490
03563
10257
24034
96851
80680
35618
59392
15881
87159
51074
38264
092098
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;9; 3;4; 4;9; 1;7; 2;8; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 09/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
714
9014
5687
6499
2715
04524
86516
33837
10196
86907
72664
19838
00745
88353
12990
58061
199178
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4;4;5;6; 4; 7;8; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;4; 8; 7; 6;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau