Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 24/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
528
5734
6054
5028
3032
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
79714
32857
60201
15757
231231
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 4;9; 8;8; 1; 2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;7;7; 4;4; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 17/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
46
932
5714
1310
1679
0922
68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118
62492
87918
83567
85725
478525
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8;8; 2;5; 5; 2; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 7; 2;9; 5; 2;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 10/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
599
6825
7567
8460
7260
17644
55526
72816
79757
78782
97719
43105
26838
44226
07450
23761
474416
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 6; 6;9; 5;6;6; 8; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1;7; 2; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 03/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
201
0879
5153
8400
9118
73004
39588
26051
82408
27139
87993
46275
12799
79748
10228
56005
608857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;5;8; 8; 8; 9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;7; 5;9; 8; 3;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau