Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 27/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
096
6488
7565
9470
5202
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
09668
58849
80122
10467
239358
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 9; 2;9; 7; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 5;7;8; 8; 6;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 20/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
423
0473
7396
0809
3159
25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165
03247
17028
55093
85030
463710
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 9; 3;5;8;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 5; 3;8; 2; 3;6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 13/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
041
7337
5494
3001
6425
83465
20169
11356
77649
71555
45515
51775
63388
73254
40295
36093
494745
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 5; 5; 7; 1;5; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;6; 5;9; 5; 8; 3;4;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 06/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
320
3502
6592
3070
1281
82940
44379
58673
92682
32294
85350
78355
06448
56841
45810
59423
749865
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3; 1;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 5; 3;9; 1;2; 2;4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau