Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 09/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
866
1893
4338
6936
0583
81488
23435
49152
00074
56046
49755
34822
55700
50547
14907
52831
830669
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2; 1;5;6;8; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 6;9; 4; 3;8; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 02/04/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
244
8365
7387
5843
6451
20182
05392
97450
92990
74605
21616
49161
73469
63823
23009
54954
532626
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 6; 3;6; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 1;5;9; 2;7; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 26/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
671
4686
5345
1256
0339
84069
19705
64030
37785
82751
16131
37077
38284
97473
23411
61398
610432
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1; 1;2; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 9; 1;3;7; 4;5;6; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 19/03/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
581
8328
8126
1213
5570
29686
16152
73066
27690
53890
30432
74754
20571
18443
18029
18371
002939
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 6;8;9; 2;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4; 6; 1;1; 1;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau