Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 27/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
062
0154
6542
2987
2079
10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
01446
70371
13408
14083
605912
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 2; 8; 1;5; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;4; 1;2; 1;8;9; 3;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 25/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
287
2684
2020
7330
8745
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
01510
43272
26510
99845
757313
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 3; 7; 3;5;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2;5; 4;7; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 20/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
507
1567
3340
1362
9155
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
02994
21030
56691
65784
298559
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5;7;9; 2;2;7; 8; 4; 1;4;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 18/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
297
3942
1722
5506
5306
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
34668
25913
23940
10841
296025
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6;6; 3;4; 2;5; 5; 1;2;2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 7;