Mở thưởng hôm nay

Kết quả đài

xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 04/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
893
4715
7622
5536
4854
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
11068
82689
32841
84724
205086
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;7; 5; 2;4; 4;6;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 8; 6; 9; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 02/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
636
7319
3432
9600
9699
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
01340
46518
51473
08556
425659
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;8;9; 2;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 8; 3; 5; 5;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 27/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
189
1717
1871
9942
4885
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
67766
48534
95278
87569
674312
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2; 7; 1;4;7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 1;7;8; 5;9; 1;3;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 25/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
149
2249
3443
0232
7568
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
39837
54044
71726
36162
187173
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;6;7; 2;4;7; 3;4;7;9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;8;8; 3;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau