Trang chủ xs Nghiệp lực là gì nếu nghiệp lực quá lớn làm sao để chấp nhận

Nghiệp lực là gì nếu nghiệp lực quá lớn làm sao để chấp nhận

Nghiệp lực là gì, nếu như sức mạnh của Nghiệp lực quá lớn thì làm cách nào để có thể chấp nhận được. Nếu dùng một trái tim chân thành để mang những điều tốt đẹp cho cuộc sống thì liệu có nhận được trái ngọt. Hãy cùng xosoloc.com tìm hiểu thông tin chi tiết. 

Sức mạnh của nghiệp lực vốn rất lớn, thậm chí cả thần thông cũng không có cách gì lay chuyển được, bởi vậy chúng ta chỉ còn cách là chấp nhận…

Nghiệp lực là gì 

Nghiệp là gì?

Nghiệp chính là những hành động có tác ý bao gồm là hạnh động, lời nói, ý nghĩa. Tất nhiên cả ba nghiệp trên đều xuất phát từ ý niệm hay còn gọi là tâm. Khi xét tới nghiệp của một con người chính là xét tới thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hay nói cách khác nghiệp là một lực hút và lực đấy. Nếu giữa sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần là lực hút sẽ tạo ra nghiệp, ngược lại nếu sáu căn khi gặp sáu trần là lực đẩy thì nghiệp không phát sinh.

Cho dù trăm ngàn kiếp đi chăng nữa thì nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện do chúng ta tạo nên sẽ không mất đi, chỉ là hội đủ nhân duyên là nó sẽ xuất hiện.

Nghiệp lực là gì

Nghiệp lực là gì

Trước hết, giáo lý về nghiệp sẽ được chia thành hai loại : Nghiệp do vô ý, nghiệp do cố tình. Trong luật nhân quả cũng vậy gieo nhân cố ý thì sẽ ra kết quả cố ý, gieo nhân vô tình kết quả nhận lại sẽ là quả vô tình. Tuy nhiên cho dù nhân là vô tình hay cố tình đều sẽ trạo ra quả tương đương.

Năng lực của nghiệp được hình thành theo từng loại nghiệp khác nhau trong một tiến trình tâm lý rồi đưa đến sự hình thành các đặc tính của nghiệp.

Sức mạnh của nghiệp lực

Khi con người trú hơi thở cuối cùng thì trên cơ thể vẫn sẽ có một nơi tập trung hơi nóng ấm đó chính là Thần Thức. Đó là tất cả những hành động của quá khứ tập trung lại tạo nên một sứ mạnh vô hình, mầu nhiệm chuyển dẫn người chết lại đầu thai vào xác thân khác để nhận Quả Báo.  Sức mạnh đó là sức mạnh của Nghiệp lực. Cái mà nhiều người gọi là Hồn thật ra là Thần Thức chớ không gì khác.
Thần thức là nơi lưu giữ tất cả cá tính, bản năng, hành động, hoàn cảnh … của người đã chết một cách đầy đủ, không thiếu sót (Chính vì lẽ đó mà không ai có thể che dấu những gì mình đã làm, vì Thần thức đã giữ bản sao của đời người đó từng chi tiết rồi).
Bởi thế dẫu có qua đời thì vẫn còn Thần Thức đó chính là bản sao chép chi tiết nhất về đời người, vẫn còn khả năng tạo ra một năng lực gọi là Nghiệp lực. Nghiệp lực ấy sẽ chuyển dần người chết đầu thai vào một thân xác mới khác để chịu quả báo.
Có thể phân chia chi tiết ra nhiều loại Nghiệp khác nhau thế nhưng nếu khái quát có thể phân thành mấy loại chính sau đây :
1) Nghiệp hiện tại: Nghĩa là việc tạo ác và bị quả báo ngay trong đời. Ví dụ như một anh tên A giết người, vài năm sau chính anh ta bị tai nạn mà qua đời.
2) Nghiệp đời sau: Đời này tạo nghiệp nhưng phải tới đời sau (kiếp sau) mới bị quả báo. Có khi còn tới mấy kiếp sau mới bị quả báo.
3) Nghiệp bất định: Quả báo có thể đến không nhất định về thời gian có thể là mau hay là chậm.
4) Nghiệp tích lũy: Là có nhiều nghiệp quả được tích từ nhiều đời lại với nhau. Các nghiệp này được tích lũy dần như rót nước vào chai, có thể xem thân của ta như một tích lũy nghiệp từ vô thủy.
5) Tập quán nghiêp: Nghiệp tạo ra theo tập quán. Chính là nghiệp được tập huấn bởi một thói quen trong đời sống thường ngày. Đó có thể là thói quen thuộc tâm lý, hành vi hay cách ứng xử… Ví dụ uống rượu là một tập quán nghiệp hoặc người làm nghề giết mổ heo gà vịt hành nghề lâu sẽ tạo thành tập quán không bỏ đi được.
6) Nghiệp Cận tử:  Chính là nghiệp được được tạo ra vào thời điểm gần lúc lâm chung. Đây là nghiệp lúc sắp lâm chung hay những sức mạnh tâm lý của con người trước khi tắt thở. Đây là nghiệp cực kỳ quan trọng trong việc hướng nghiệp thức đi tái sinh. Những tư tưởng cuối cùng của người chết sẽ giúp tạo nên một cận tử nghiệp ( thiện hoặc bất thiện )

Vậy làm cách nào để chuyển nghiệp khi một người nào đó khi sống không làm được bất kỳ việc thiện nào, nhưng trước lúc tắt thể lại nỗ lực sinh khởi về thiện pháp, về những điều thiện trong đời, và nhờ ý lực đó có thể tái sinh vào cõi tốt đẹp (tương tự như vậy đối với các trường hợp ngược lại).

Chính bởi thế chúng ta cần huân tập các thiện nghiệp để có thể tạo thành một sức mạnh đoạn trừ ác nghiệp hay trong đời sống hàng ngày và cả đến giờ phút lâm chung.

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau