xsmb thứ 6, xsmb ngày 13/12/2019 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
... ... ... ... ...
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
... ... ... ... ...
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau