Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 23/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
29
185
040
599
5772
4335
5732
9424
2448
tructiep
tructiep
tructiep
74278
08901
35744
86038
46724
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;3; 4; 4;9; 2;4;5;8;8; 3;4;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;6; 2;5;8; 4;5; 6;7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 22/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
13
933
649
246
5810
4363
0100
3727
1470
tructiep
tructiep
tructiep
99703
52920
58379
99810
23166
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;4; 3;7; 1;3; 6;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 6; 1;4;7;9; 8; 3;6;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 21/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
93
388
936
431
5099
3256
5353
3402
1106
tructiep
tructiep
tructiep
38204
07846
35732
12875
47188
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;6; 1;8; 1;2;3;6;6;7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;6; 3;8; 5; 1;2;4;8; 8; 3;6;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 20/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
45
862
922
178
4918
2381
2922
5300
1681
tructiep
tructiep
tructiep
76971
87417
31102
59156
23036
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 7;8; 2;2; 6; 7;8; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5;6; 2;8; 1;2;3;8; 1;1;1;2; 9;