Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 28/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
23
942
348
751
7872
9513
1650
8588
6805
tructiep
tructiep
tructiep
49017
20483
99881
37992
41946
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;3;7;7; 2;3; 6;7;8; 2;3;6; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 6;9; 2;6; 1;3;3;8;8; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 27/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
20
248
744
402
8179
9671
9583
6464
8484
tructiep
tructiep
tructiep
63455
73781
07899
44227
77390
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9; 7;8; 1;4;5; 4;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 4; 1;9; 1;3;4;5;8; 2;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 26/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
62
884
736
215
2987
6160
0094
1043
2015
tructiep
tructiep
tructiep
32501
94496
50213
06763
93712
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 2; 3;5;5; 6; 6; 3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;2;3;3;8;9; 7; 4;7;7;8; 4;5;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 25/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
89
104
934
481
3701
1818
5842
0140
4657
tructiep
tructiep
tructiep
38607
71890
50137
36837
59509
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;7;9; 5;6;8; 7;8; 3;4;4;7;7;7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;7; 4;7; 4; 1;2;9;