Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 16/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
87
553
568
678
8056
2721
9310
9589
6644
tructiep
tructiep
tructiep
68037
86767
26845
95077
17713
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;3; 1; 4;7;8; 4;5;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;6;7; 4;7;8; 7;8; 7;8;9;9; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 15/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
10
284
673
985
3554
3113
6305
4666
1625
tructiep
tructiep
tructiep
92663
63665
59642
13716
93649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8; 2;3;6; 5;5;9; 2; 2;3;9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;6; 3;5;6; 3;6; 4;5; 1;4;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 14/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
05
585
536
357
0731
9005
8609
0221
4118
tructiep
tructiep
tructiep
75571
94533
69632
08368
30775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;8;9; 8; 1;1; 1;2;3;6; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;7; 8;9; 1;4;5; 9; 5;7;8; 1;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 13/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
51
969
827
755
6056
3159
3187
7174
5338
tructiep
tructiep
tructiep
93212
62933
32294
46318
29436
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 2;8; 6;7; 3;6; 8; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;5;6;6;9; 4;6;6;9; 4; 2;7;7; 1;4;