Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Gia Lai Thứ thu-6 ngày 30/07/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

01 04 07 11 16 18 25 48 56 57 59 60 76 89 99

+ Biên độ 5 ngày:

03 06 12 67 69

+ Biên độ 4 ngày:

01 04 07 11 16 18 25 48 56 57 59 60 76 89 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.