Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Bình Định Thứ thu-5 ngày 29/09/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

02 13 14 15 23 25 26 27 31 35 48 53 58 68 85

+ Biên độ 5 ngày:

12

+ Biên độ 4 ngày:

02 13 14 15 23 25 26 27 31 35 48 53 58 68 85

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.