Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh An Giang Thứ thu-5 ngày 01/12/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

08 17 24 37 47 48 61 64 66 67 74 76

+ Biên độ 5 ngày:

16 23 26 32 33 39 44 46 63

+ Biên độ 4 ngày:

08 17 24 37 47 48 61 64 66 67 74 76

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.