Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh An Giang Thứ thu-5 ngày 02/07/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

13 17 19 25 33 34 39 42 43 49 61 68 91

+ Biên độ 5 ngày:

14 16 24 36 38

+ Biên độ 4 ngày:

13 17 19 25 33 34 39 42 43 49 61 68 91

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.